Portfolio

Genom åren har jag skrivit texter för ett stort antal kundtidningar, men även redaktionella texter för personaltidningar, årsredovisningar och andra kanaler.