Tjänster

Jag hjälper dig att ta fram texter till kundtidningar, årsredovisningar, nyhetsbrev eller annat informationsmaterial. Du kan också använda mig till att dokumentera möten och konferenser eller att skriva utställningstexter. Allra helst skriver jag personporträtt.

Oftast skriver jag från grunden, men jag kan också utgå från ett befintligt större material och koka ner det till en överskådlig och lättläst text.